Salgs- og leveringsbetingelser.
Gældende fra februar 2021.

 

1. Definitioner
1.1. Ved ”LT” forstås L. Thalund Instrument ApS, og ved ”kunde” forstås den, som   køber et produkt af LT Instrument. Alle indgåede ordrer er B2B dvs. handelskøb og er underkastet følgende samhandelsbetingelser. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

2. Priser
2.1. Alle priser er angivet i danske kroner og ex. moms og fragt.
2.2. Forsendelsesgebyr på 75,- kr pålægges ved køb under 700,- kr i Danmark.

2.3. Forsendelsesgebyr til andre lande end Danmark er individuelt fra land til land samt efter vægt.

3. Betalingsbetingelser
3.1. Betaling 30 dage netto.
3.2. LT er berettiget til at tilskrive renter og rykkergebyrer ifølge rentelovens bestemmelser, ved manglende betaling.

4. Levering, forsinkelse og returnering
4.1. Levering sker fra LTs lager.
4.2. Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse af leverancen, med mindre parterne ved ordrens indgåelse har indgået specifik skriftlig aftale herom. Kunden kan alene hæve købet, men ikke kræve erstatning for sit tab i anledning af forsinkelsen.

4.3. Kunden er ikke berettiget til at returnere modtagne varer, uden forudgående aftale med LT. Returnering er for egen regning, og et gebyr kan forekomme.
4.4. Kunden er forpligtet til at inspicere alle varer ved modtagelsen, og senest 5 dage efter levering at gøre LT opmærksom på eventuelle fejl og mangler, eller beskadigede varer.         4.5 Incoterms: DAP

5. Force Majeure
5.1. Kunden er ikke, i ovenstående tilfælde, berettiget til at fremsætte krav om skadeserstatning mod LT.

6. Reklamation
6.1. Lider varen af en væsentlig mangel, har LT retten til at forsøge at afhjælpe manglen, inden evt. ombytning, indenfor rimelig tid.
6.2. Kunden har pligt til at undersøge varen straks ved modtagelsen, hvorfor reklamation skal ske inden 5 dage fra varens modtagelse, idet kunden ellers har fortabt retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Reparation af varer
7.1. Varer tages kun retur til reparation efter, at kunden har indgået en forudgående skriftlig aftale med LT herom.