Miljø

Det gavner miljøet at genvinde jern og metal. Genvinding er mindre energikrævende, mindre forurenende og direkte CO2 besparende, sammenlignet med udvinding af jomfruelige råstoffer.

L-THALUND instrument er en miljøvenlig virksomhed der overholder gældende lovgivning om miljøskrotning. Yderligere har vi fra den 1. januar 2010 udskiftet vores gas-truck til el-truck.

Den 1. januar 2010 er en ny bekendtgørelse om affald trådt i kraft. Bekendtgørelsen betyder at kommunerne ikke længere skal anvise hvor virksomhederne skal aflevere genanvendeligt affald.

Virksomhederne skal nu bare sikre sig at deres genanvendelige affald bliver afleveret til en godkendt indsamler/oparbejder.