Miljø

Det gavner miljøet at genvinde jern og metal. Genvinding er mindre energikrævende, mindre forurenende og direkte CO2 besparende, sammenlignet med udvinding af jomfruelige råstoffer.

L. Thalund Instrument er en miljøvenlig virksomhed der overholder gældende lovgivning om miljøskrotning. Yderligere har vi fra den 1. januar 2010 udskiftet vores gas-truck til el-truck.

Den 1. januar 2010 er en ny bekendtgørelse om affald trådt i kraft. Bekendtgørelsen betyder at kommunerne ikke længere skal anvise hvor virksomhederne skal aflevere genanvendeligt affald.

Virksomhederne skal nu bare sikre sig at deres genanvendelige affald bliver afleveret til en godkendt indsamler/oparbejder.